Selecteer een pagina

Neem contact op

Aanvraag indienen
Aanvraag indienen

De procedure

Een subsidie dient te worden aangevraagd met behulp van het aanvraagformulier dat via de website van de Manders-Brada Stichting kan worden gedownload voor verzending via de post, óf via onderstaand aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld en vervolgens ingediend te worden (bijlagen kunt u uploaden).

De aanvraag dient vergezeld te zijn van een recent jaarverslag van uw organisatie met daarin opgenomen een bestuursverslag en een jaarrekening. Tevens dient bij de aanvraag, voor zover van toepassing, offerte(s) en/of facturen en/of een project begroting als bijlage(n) te worden meegestuurd.

Graag toevoegen (per post) of uploaden via onderstaand formulier: Als u het aanvraagformulier liever per post verstuurd, kun u het formulier hier downloaden.*

  • meest recent jaarverslag van uw instelling waarin opgenomen zijn het bestuursverslag en de jaarrekening.
  • een recent uittreksel van het handelsregister van de KvK van uw inschrijving als instelling.

* Het heeft echter onze voorkeur als u de aanvraag digitaal indient via onderstaand formulier.

Belangrijk bij de indiening voor een goede beoordeling is, dat u het gewenste bedrag en de bestemming hiervan, duidelijk omschrijft.
Bedenk daarbij dat een heldere toelichting van uw project wenselijk is voor een evenwichtige beoordeling.
Meldt u ook welke andere fondsen u heeft aangeschreven en hoeveel bijdragen u hiervan verwacht als ook uw eigen deel van de financiering in het betreffende budget.

De aanvraag wordt behandeld op de, na binnenkomst van de aanvraag, eerstkomende bestuursvergadering. Het bestuur vergadert ieder kalenderkwartaal.

De aanvrager wordt na behandeling van de aanvraag door het bestuur en na een eventueel bezoek van een van onze dierenwelzijn inspecteurs zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de beslissing.

Na ontvangst van een kopie van de factuur of na ontvangst van actuele foto’s na realisatie, wordt het toegezegde bedrag overgemaakt.

NB: de toezegging van een subsidie geldt voor maximaal 24 maanden. Vergt uw project meer tijd in de voorbereiding en/of verkrijging van vergunningen, dan is verlenging van de toekenning mogelijk mits de verlenging voor het verlopen van de eerste termijn van 24 maanden wordt aangevraagd.

De Manders-Brada Stichting houdt het recht om eventueel publiciteit te geven aan de verlening van financiële steun.

Uw aanvraag indienen

Velden met een * zijn verplicht